Pecka

Městečko se nachází v Královéhradeckém kraji, v okrese Jičín, těsně za hranicemi turisticky nejzajímavějších míst ČR – chráněné krajinné oblasti Český ráj a Krkonošského národního parku.

Pecka si dodnes si uchovala ráz malebného podkrkonošského městečka. Dokladem bohaté historie obce je řada dochovaných kulturních památek. Nejvýznamnější z nich je hrad Pecka a kostel sv. Bartoloměje.

Pro svou polohu v členité krajině bývá nazývána perlou Podkrkonoší. Mezi hlavní přednosti obce patří jedinečný renesančně upravený hrad. Z hradní vyhlídky je v plné kráse vidět centrální masív Krkonoš se Sněžkou a Černou horou, západním směrem nad městem Nová Paka se rýsují vrchy Kumburk a Bradlec s ruinami středověkých hradů.

Pecka je ideálním místem pro rekreační a relaxační pobyt. Romantické okolí s mírným kopcovitým a lesnatým terénem skýtá vhodné prostředí pro celoroční příjemné procházky a turistické výlety.

První zmínka o městečku je z roku 1322. V tomto období tu stával hrad, který byl v 16. a počátkem 17. století rozšířen a renesančně přestavěn. V roce 1830 hrad vyhořel a nebyl znovu opraven. Zřícenina hradu byla částečně zrekonstruovaná a zpřístupněná veřejnosti. Hrad tvoří dominantu městečka, je postaven na kopci zvedajícím se nad městem. Historické centrum města tvoří mírně svažité náměstí. Nejvýznamnějším majitelem městečka a hradu byl Kryštof Harant z Polžic. Připomínkou na tohoto významného místního šlechtice je muzejní expozice, která je instalovaná v Harantovském Paláci. Část expozice je věnovaná starému českému soudnictví včetně hrdelního práva. Nedaleko náměstí je kostel svatého Bartoloměje postavený kolem roku 1603. Náměstí je obklopeno klasicistními domy. Na území města se dochovalo několik původních roubených domů. Ve středu náměstí stojí morový sloup zhotovený v roce 1720 a nedaleko něj kašna z roku 1634. Ve městě se dochovaly dvě malé řemeslnické dílny a to kovárna a strojní výroba kol. Pecka leží ve Východních Čechách, severovýchodním směrem od města Jičín. Městečko se rozkládá v malebné oblasti Podkrkonoší. Městečkem protéká říčka Javorka. Od severní, západní a jižní strany se rozprostírají lesy. U východního okraje města byla vybudována sjezdová trať s lyžařským vlekem. Severním směrem od města je na říčce Javorce vybudován rybník, který slouží jako přírodní koupaliště. Nedaleko rybníka najdeme dvě horské chaty, chatovou osadu a konají se tu dětské tábory. Ve městě se křižují dvě lokální cyklistické trasy, které nás provedou malebnou Podkrkonošskou krajinou. Městečko je výchozím bodem celé řady turistických značených tras. Západním směrem z Pecky dojdeme do města Nová Paka. Vydáme-li se jižním směrem z městečka dojdeme do města Lázně Bělohrad. Jihovýchodním směrem povedou naše kroky na vrchol kopce Zvičina ( 671 m.n.m.). Na vrcholku kopce najdeme odpočinek v horské chatě a nebo můžeme vystoupat na zdejší rozhlednu. Na severním svahu Zvičiny najdeme dvě sjezdovky s lyžařskými vleky. Dostupné jsou autem po celý rok.